Twoja szkoła tańca

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Tańca Step By Step.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Szkołę tańca Step By Step, prawa i obowiązki osób korzystających z jej usług, ogólne informacje dotyczące kursów tańca oraz zasady płatności. 

3. Decyzja o podjęciu uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Szkołę tańca Step By Step jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i bezwzględnie obowiązuje wszystkich uczestników zajęć. Jednocześnie każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń i uwag instruktora  prowadzącego. 

4. Regulamin ma zastosowanie we wszystkich niżej wymienionych placówkach:

- Gdańsk - Morena,

- Gdańsk - Osowa,

- Gdynia - Karwiny,

- Gdynia - Obłuże,

- Władysławowo.

 i dotyczy wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Szkołę tańca Step By Step. Regulamin obowiązuje również osoby korzystające z bezpłatnych zaproszeń, użytkowników kart Multisport, Fitprofit,  Ok System i innych oraz osoby korzystające z jednorazowego wejścia.

 

                                 II. Uczestnicy zajęć tanecznych organizowanych przez Szkołę tańca Step By Step

1. Uczestnikiem zajęć tanecznych prowadzonych przez Szkołę tańca Step By Step może zostać każda osoba, która:

- uzna regulamin Szkoły tańca Step By Step

- nie posiada zdrowotnych przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej

- dokona płatności za wybrane przez siebie zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem

 

                                      III. Prawa uczestnika zajęć prowadzonych przez Szkołę tańca Step By Step. 

Uczestnik zajęć ma prawo:

1. Brać aktywny udział w wybranych przez siebie i opłaconych zajęciach. 

2. Do korzystania ze zniżek, promocji zgodnie z ich regulaminem.

3. Brać udział we wszystkich imprezach, warsztatach, wyjazdach organizowanych przez Szkołę tańca Step By Step, według warunków ich uczestnictwa.

4. Otrzymywać bieżące informacje na temat działalności Step By Step, promocjach, karnetach, lokalizacjach, kursach i imprezach, poprzez e-mail.

 

  IV. Obowiązki uczestnika zajęć tanecznych. 

Uczestnik zajęć ma obowiązek:

1. Zapoznać się i przestrzegać Regulamin Szkoły tańca Step By Step. Przystąpienie do zajęć oznacza zapoznanie się z Regulaminem.

2. Uczestniczyć w zajęciach dostosowanych do jego stanu zdrowia i predyspozycji fizycznych.

3. Niezwłocznie poinformować prowadzącego o jakichkolwiek niepokojących symptomach, w szczególności znacznym pogorszeniu samopoczucia, bólach i zawrotach głowy, mdłościach, bólach kręgosłupa, bólach stawów oraz natychmiast zaprzestać wykonywania ćwiczeń. 

4. Regularnie opłacać uczestnictwo w zajęciach, najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca.

5. Podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach merytorycznych i wychowawczych.

6. Zmieniać obuwie przed wejściem na każdą salę taneczną.

7. Przestrzegać zasad i przepisów BHP i Ppoż, szanować wyposażenie sal tanecznych oraz własność innych uczestników zajęć.

8. Poinformować przedstawicieli Szkoły tańca Step By Step o zmianie numeru telefonu czy adresu e-mail.

 

                                                            V. Ogólne informacje dotyczące kursów.

Zapisy

1. Osoba zapisująca się na zajęcia zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.

2. Uczestnik ma prawo dokonywać płatności za zajęcia: bezpośrednio na zajęciach.

3. Informację na temat rozpoczęcia kursu, którym uczestnik jest zainteresowany, otrzymuje drogą e-mailową, telefonicznie lub smseme.

 

Ważność karnetu

4. Opłata za karnety dokonywana jest za miesiąc kalendarzowy z góry. W sytuacji, gdy uczestnik dołącza do kursu w trakcie miesiąca kalendarzowego wnosi opłatę za ilość pozostałych w danym miesiącu zajęć.

5. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc telefonicznie lub drogą mailową.

6. Osoby, które nie dokonają rezerwacji mogą nie wziąć udziału w wybranych przez siebie zajęciach jeżeli będzie zbyt duża liczba chętnych.

Lekcje indywidualne

7. Opłata za lekcje indywidualne płatna jest z góry. Lekcję można odwołać na 1 dzień wcześniej.

Posiadacze kart Multisport, Fitprofit, Ok System

8. Posiadacze karty Multisport, po okazaniu dowodu tożsamości oraz złożeniu podpisu mogą bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez Szkołę tańca Step By Step.

9. Posiadacze karty Fitprofit , po okazaniu dowodu tożsamości mogą bezpłatnie korzystać z dwóch zajęć w tygodniu, oferowanych przez Step By Step.

10. Posiadacze multikarnetu Ok, po podaniu kodu sms mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich zająć.

 

   VI. Zwroty

Zwroty za  karnety na zajęcia regularne

1. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane z winy uczestnika zajęcia.

2. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z instruktorem, istnieje możliwość wykorzystania pozostałych środków poprzez uczestnictwo w innym, wskazanym przez instruktora kursie, w wymiarze godzin równym  z niewykorzystanym.

3. W przypadku dłuższej choroby (min. 2 tyg) istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za nie wykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc. Aby skorzystać z takiej możliwości należy na początku nieobecności poinformować  o chorobie instruktora studia.

 

                                                                            VII.  Szkoła tańca Step By Step

1. Ma prawo, w wyjątkowych przypadkach, odwołać zajęcia, przesuwając ich termin na inny, dogodny dla większości uczestników zajęć.

2. Ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora.

3. W przypadku małej liczby uczestników danego kursu, Szkoła tańca Step By Step  ma prawo rozwiązać grupę. Wtedy zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w innej grupie.

4. Nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca. 

5. Szkoła tańca Step By Step nie ubezpiecza uczestników zajęć tanecznych.

6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową od Szkoły tańca Step By Step wiadomości dotyczących aktualne oferty.

7. Szanując prywatność każdego klienta, dane osobowe przekazywane Szkole tańca pozostają jej własnością i nie są udostępniane osobom trzecim. Pracownicy Szkoły tańca Step By Step są odpowiednio przeszkoleni i pouczeni o zasadach zachowania polityki prywatności. 

8. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. uczestnik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e – mail pod adres e-mail: info@stepgdynia.pl

 

VIII. RODO 

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy
od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Step by Step Aleksandra Szurmiej ul. Żeliwna 19/13 81-159 Gdynia. Nasze dane kontaktowe: info@stepgdynia.pl, tel. 693 363 595

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda. Dane podajecie Państwo dobrowolnie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
-  dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

 przeniesienie danych,

sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych

- prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku  w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Państwa dane nie będą profilowane. Nie będą pzrekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

 

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj

OK, zamknij